Hem / Distriktet / Kalender

Verksamhetsplan

Rep.kurs domare och överdomare hoppning - digital


Plats Teams
Datum lördag 23 januari 2021
Starttid 10:00
Sluttid 16:00
Webbsida https://www.ridsport.se/Distrikt/dalarnasridsportforbund/Nyheter/aktuelltfrandalarna/2020/repetitionskursfordomareochoverdomarehoppning
Den här aktiviteten tillhör kalender "Kalender Dalarna"