Hem / Distriktet / Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar

Kallelse & handlingar inför årsmöte 2021

DUS årsmöte 28 mars kl 18.00

Klubbens US anmäler ombud per mejl till This is a mailto link för att få länk till det digitala mötet.

Dagordning
Verksamhetsberättelse DUS 2020
Valberedningens förslag (innehåller samtliga förslag från valberedningen)

Distriktsårsmöte 29 mars kl 19.00

Årets årsmöte hålls digitalt med hjälp av programmet Easymeet måndag kväll den 29 mars kl. 19.00
Årsmöteshandlingar presenteras här i stadgeenlig tid samt mejlas till samtliga klubbars ordinarie mottagaradresser. Här kommer vi också att ge mer detaljerad information om den praktiska hanteringen av mötet.

Valberedningens sammankallande är Sofia Nordin This is a mailto link, tel 073-725 35 90.

Utöver styrelse och sektioner ska också en valberedning väljas och här behöver vi, för att följa stadgarna, förslag på både en man och en kvinna. Dessa förslag lämnas till distriktskansliet This is a mailto link

Anmälan av ombud görs på ombudsfullmakten om möjligt senast den 22/3.

Kallelse
Ombudsfullmakt 2021

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat- och balansräkning 2020
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag
Förslag till uppdaterade stadgar för distriktet
Budget 2021
Verksamhetsplan 2021

Årsmöteshandlingar från 2020
Årsmötesprotokoll 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk berättelse 2019