Hem / Distriktet / Smittskyddsinfo Häst

Smittskyddsinfo Häst

Länsveterinären håller oss informerade om smittläget
Via vår länsveterinär får Dalarnas Ridsportförbund fortlöpande information om misstänkt smitta påträffats i länet och på denna sida förmedlar vi denna information. Många ridklubbar och enskilda hästägare hjälper till med kompletterande information vilket är väldigt bra och bidrar till minskad risk för felaktig information och rykten. 
Aktuellt läge
21-01-13
Provsvar avseende hästinfluensa taget på häst i Svärdsjö enligt nedan är även det negativt.
21-01-11
Länsveterinären medddelar att prov är taget den 7/1 på häst med förkylningssymptom i stall i Svärdsjö. Provsvar är negativa vad avser EHV-1, EHV-4 och kvarka. Svar avseende hästinfluensa väntas.
20-12-14
Provsvar avseende häst i Norr Amsberg enl. nedan är negativt.
20-12-07
Norr Amsbergs RK
meddelar att en nyinköpt ponny som är placerad i lösdriftskarantän visar förkylningssymptom och att veterinär är kontaktad för provtagning. I väntan på svar har anläggningen på föreningens och stallägarens eget initiativ isolerats.
2020-12-07
Svar på nedanstående prov visar att det var Streptococcus zooepidemicus som påvisades, ingen Streptococcus equi, dvs att hästen inte har kvarka
20-12-07
Länsveterinären meddelar att prov är taget den 2/12 pga misstanke om kvarka på häst hos Ludvika Ridklubb. Hästen hålls isolerad från stallets övriga hästar.
20-11-25
Länsveterinären meddelar att prov taget enligt nedan är negativt men att stallet är isolerat i tre veckor.
20-11-25
Länsveterinären informerar om misstanke om kvarka i ett stall (privat/inackordering) med 15 hästar i Nisstäkt, Borlänge. Hästarna som visat symptom var 2 st. och hade feber, nedsatt allmänt tillstånd, svullna lymfknutor, ödem.  Hästarna enligt uppgift haft senaste tiden tävling i Sverige och inköp inom landet. Veterinären lämnade isolerings rekommendationer.  
20-10-01
Länsstyrelsen meddelar att prov taget nedan är negativt både avseende kvarka och hästinfluensa.
20-09-30
Länsstyrelsen har fått en anmälan om misstänkt kvarka/influensa. Det gäller en ponny som kom till Sverige i början av september från Irland. Ponnyn har haft feber, hosta och svullna lymfknutor. Den står uppstallad i ett litet privat stall med endast en häst till i Avesta kommun. Veterinär har lämnat isoleringsrekommendationer.

2020-05-26
Länsstyrelsen meddelar att prov taget enligt nedan INTE visar kvarka eller influensa utan förkylningsbakterien  S  Zooepimicus. Hästen hålls fortsatt isolerad enligt veterinärs anvisningar
2020-05-18
Länsstyrelsen meddelar att häst i mindre privatstall i Mora kommun har provtagits pga klinisk misstanke om kvarka eller hästinfluensa. Hästen är nyligen importerad.
2020-03-18
Häst med feber på Svärdsjö RK (se nedan) har diagnostiserats med hästars variant av coronavirus. Viktigt att notera att detta inte är samma typ som drabbar människor och att den inte smittar mellan häst och människa. På SVAs hemsida kan du läsa mer om viruset.
2020-03-17
Svärdsjö Ridklubb
meddelar att häst i stallet har hög feber. Prov är taget och anläggningen på veterinärs inrådan isolerad.