Hem / Distriktet / Smittskyddsinfo Häst

Smittskyddsinfo Häst

Länsveterinären håller oss informerade om smittläget
Via vår länsveterinär får Dalarnas Ridsportförbund fortlöpande information om misstänkt smitta påträffats i länet och på denna sida förmedlar vi denna information. Många ridklubbar och enskilda hästägare hjälper till med kompletterande information vilket är väldigt bra och bidrar till minskad risk för felaktig information och rykten. 
Aktuellt läge
21-08-27
Länsveterinären meddelar provsvar enligt nedanstående. Den sjuka hästen i Dala-Floda har inte hästinfluensa utan provsvaret visar den vanligare förkylningsbakterien Streptococcus Zooepidemicus.
21-08-25
Länsveterinären meddelar klinisk misstanke om hästinfluensa hos en häst i ett privat stall med 3 hästar i Dala-Floda, Gagnefs kommun. Prov är taget och isoleringsrekommendationer lämnade den 24/8.
21-07-22
Länsveterinären meddelar att provsvar har kommit. Hästen i Smedjebacken enligt nedan hade inte kvarka, men var positiv för Streptococcus Zooepidemicus.
21-07 21
Länsveterinären meddelar att prov p.g.a. misstanke om kvarka har tagits på häst i ett litet stall i Smedjebackens kommun. Stallet är isolerat.
21-07-08
Svärdsjö Ridklubb
förtydligar
efter kontakt med länsveterinären att klubbens stall och anläggning inte är isolerad. Den häst som är förkyld enligt nedanstående information tillhör klubben men vistas inte på anläggningen.
21-07-01
Länsveterinären meddelar att kvarkaprov taget i Svärdsjö enligt nedan var negativt. Istället påvisades Streptococcus zooepidemicus. Då den sjuka hästen sedan länge befinner sig på bete är stallet i sig inte isolerat.
21-06-29
Länsveterinären meddelar klinisk misstanke om kvarka i 790 23, Svärdsjö igår den 28 juni. Total antal hästar i aktuellt stall är 3 st. och bara 1 som visade symptom: feber och spruckna lymfknutor.  Isolering av stallet rekommenderades enligt uppgift från behandlande veterinär i väntan på provresultatet.
21-06-07
Länsveterinären meddelar information om en häst som konstaterats smittad med hästinfluensa i 77793 SÖDERBÄRKE. Hästen är importerad från Irland. 
21-06-02
Länsveterinären meddelar att kvarkaprov taget i Grangärde enligt nedan visat sig negativt.
21-05-28
Länsveterinären meddelar att prov är taget pga misstanke om kvarka hos häst i mindre stall i Grangärde, Ludvika kommun. Stallet är isolerat.
2021-05-26
Länsveterinären meddelar att kvarkaprov taget på ridhäst i Trönö, Borlänge, enligt nedan visat sig positivt. Kvarka har alltså konstaterats. Stallet, som innehåller totalt tre hästar varav en är sjuk, är isolerat.
21-05-22
Länsveterinären meddelar att misstankte om kvarka på häst i Avesta. Varken hästen eller ägaren har rest något under den senaste tiden. Veterinären rekommenderade provtagning och vidare utredning under veckan. Stallet isolerat den 22/5 tills vidare besked kommer. 
21-05-21
Länsveterinären meddelar svag misstanke om kvarka hos häst i stall i Trönö, Borlänge kommun. Hästen har kommit från Irland för ca 2 veckor sedan. Stalet är isolerat.
21-05-20
Länsveterinären meddelar att prov tagna enligt nedan på häst i Säters kommun är negativt för samtliga misstänkta smittor.
21-05-03
Länsveterinären meddelar att prov är taget pga av misstanke om kvarka, virusabort eller hästinfluensa hos häst i Säters kommun. Stallet är isolerat.
21-04-26
Länsveterinären meddelar att prov för kvarka taget på häst i mindre stall i Svärdsjö var negativt, även för övriga anmälningspliktiga sjukdomar. Hästen var positiv till EHV-4 och strept. Zooepidemicus, som ofta orsakar mildare luftvägsinfektioner. 
21-04-20
Länsveterinären meddelar misstanke om kvarka och att att prov är taget på häst i mindre stall i Svärdsjö, Falu kommun. Hästen är nyligen importerad från Irland och har hållits isolerad sedan hitkomst.
21-03-18
Länsveterinären meddelan att prov för kvarka taget på häst hos Svärdjsö RK enligt nedan var negativt.
21-03-17
Länsveterinären meddelar att prov för misstänkt kvarka är taget på en häst hos Svärdsjö Ridklubb, Falu kommun. Stallet är isolerat.
21-03-11
Ordförande i Bjursås Ridklubb informerar om att konstaterat Coronavirus hos en häst på Bjursås ridklubb. Hästen fick feber i måndags kväll och distriktsveterinären tog prov på tisdagen. Provsvar visar positivt för hästarnas variant av Corona. Hästen blev så pass dålig i tisdags kväll att han kördes till djursjukhuset i Ultuna och är kvar där. Anläggningen är stängd för externa hästar men håller än så länge igång lektionsverksamheten med extra stränga smittskyddsregler för besökarna.
21-03-10
Länsveterinären informerar för kännedom även om förekomst av hästinfluensa fall i Gävleborg och Uppsala län.
Gävleborg: 2 hästar i Hofors
Uppsala: 1 häst i Fjärdhundra
Båda fallen kopplade tydligen till transporten av importerade hästar från Irland enligt uppgift.
21-03-10
Provsvar enligt prov nedan på häst i Horndal visat INTE kvarka.
21-03-08
Länsveterinären meddelar att prov är taget 210305 för misstänkt kvarka på häst i Horndal, Avesta kommun. Isoleringsrekommendationer är lämnade.
21-03-01
Provsvar enligt prov nedan visade inte kvarka men den den kvarkaliknande bakterien Streptococcus zooepidemicus.
21-02-26
Länsveterinären meddelar att pga misstanke om kvarka är prov taget på häst i stall i byn Östtjärna i Gagnefs kommun.Stallet innehåller totalt 5 hästar och är isolerat av veterinär.
21-02-04
Prov enligt nedan på hästar i Sundborn var negativt för kvarka och influensa. Provet visade Streptococcus Zooepidemicus
21-02-03
Länsveterinären meddelar misstanke om kvarka eller influensa i stall i Sundborn, Falu kommun. Tre hästar med symptom. Prov är taget.
21-02-03
Prov taget på häst i Söderbärke enligt nedan är negativt.
21-02-02
Länsveterinären meddelar misstanke om virusabort hos häst i Söderbärke, Smedjebacken. Prov är taget den 31/1.
21-01-13
Provsvar avseende hästinfluensa taget på häst i Svärdsjö enligt nedan är även det negativt.
21-01-11
Länsveterinären medddelar att prov är taget den 7/1 på häst med förkylningssymptom i stall i Svärdsjö. Provsvar är negativa vad avser EHV-1, EHV-4 och kvarka. Svar avseende hästinfluensa väntas.
20-12-14
Provsvar avseende häst i Norr Amsberg enl. nedan är negativt.
20-12-07
Norr Amsbergs RK
meddelar att en nyinköpt ponny som är placerad i lösdriftskarantän visar förkylningssymptom och att veterinär är kontaktad för provtagning. I väntan på svar har anläggningen på föreningens och stallägarens eget initiativ isolerats.
2020-12-07
Svar på nedanstående prov visar att det var Streptococcus zooepidemicus som påvisades, ingen Streptococcus equi, dvs att hästen inte har kvarka
20-12-07
Länsveterinären meddelar att prov är taget den 2/12 pga misstanke om kvarka på häst hos Ludvika Ridklubb. Hästen hålls isolerad från stallets övriga hästar.
20-11-25
Länsveterinären meddelar att prov taget enligt nedan är negativt men att stallet är isolerat i tre veckor.
20-11-25
Länsveterinären informerar om misstanke om kvarka i ett stall (privat/inackordering) med 15 hästar i Nisstäkt, Borlänge. Hästarna som visat symptom var 2 st. och hade feber, nedsatt allmänt tillstånd, svullna lymfknutor, ödem.  Hästarna enligt uppgift haft senaste tiden tävling i Sverige och inköp inom landet. Veterinären lämnade isolerings rekommendationer.  
20-10-01
Länsstyrelsen meddelar att prov taget nedan är negativt både avseende kvarka och hästinfluensa.
20-09-30
Länsstyrelsen har fått en anmälan om misstänkt kvarka/influensa. Det gäller en ponny som kom till Sverige i början av september från Irland. Ponnyn har haft feber, hosta och svullna lymfknutor. Den står uppstallad i ett litet privat stall med endast en häst till i Avesta kommun. Veterinär har lämnat isoleringsrekommendationer.

2020-05-26
Länsstyrelsen meddelar att prov taget enligt nedan INTE visar kvarka eller influensa utan förkylningsbakterien  S  Zooepimicus. Hästen hålls fortsatt isolerad enligt veterinärs anvisningar
2020-05-18
Länsstyrelsen meddelar att häst i mindre privatstall i Mora kommun har provtagits pga klinisk misstanke om kvarka eller hästinfluensa. Hästen är nyligen importerad.
2020-03-18
Häst med feber på Svärdsjö RK (se nedan) har diagnostiserats med hästars variant av coronavirus. Viktigt att notera att detta inte är samma typ som drabbar människor och att den inte smittar mellan häst och människa. På SVAs hemsida kan du läsa mer om viruset.
2020-03-17
Svärdsjö Ridklubb
meddelar att häst i stallet har hög feber. Prov är taget och anläggningen på veterinärs inrådan isolerad.