Semester på kansliet

Distriktets kansli är stängt för semester under veckorna 28-31. Utöver detta är vår personal som tidigare meddelats korttidspermitterad, preliminärt fram till den 30/9 men det kan komma att förlängas.

För akuta ärenden som inte kan vänta hänvisar vi till våra förtroendevalda i styrelse och sektioner.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda