Hem / Nyheter / Aktuellt från Dalarna / 2021 / Det tillfälliga tävlingsstoppet hävs

Det tillfälliga tävlingsstoppet hävs

Det tillfälliga tävlingsstoppet i Sverige hävs från och med den 12 april. Det beslutet tog Svenska Ridsportförbundets styrelse på onsdagen. Därmed tillåts tävlingar för yrkesverksamma igen.

Tävlingsstoppet har varit en försiktighetsåtgärd med anledning av EHV1-smittan i Europa och med hästar på väg hem från Spanien. Svenska Ridsportförbundet har haft dialog med samtliga berörda hästägare och ryttare som har god förståelse för situationen och hur den ska hanteras. Alla hästar som kommit hem hittills har isolerats och inga nya EHV-1 fall har konstaterats med anledning av deraas hemkomst.

SVA, Sveriges Veterinärmedicinska anstalt, gör bedömningen att smittläget i Sverig är i nivå med tidigare år och att hästverksamheten kan hållas igång.

Det internationella tävlingsstoppet i Europa hävs från och med den 12 april, FEI, det internationella ridsportförbundet, har tagit fram ett temoprärt regelverk (https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition) för hur de internationella arrangörerna och ryttarna ska agera.
För arrangörer och aktiva i Sverige kommer rekommendationer kring smittskydd på tävlingsplatsen och i hemmastallet att sammanställas och kommuniceras innan tävlingarna kan starta vecka 15.

- Vi kommer att titta på det tillfälliga regleverket från FEI, hur det är utformat och vilka anvisningar vi kan ge våra arrangörer och ryttare, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet. 

En förutsättning för att tävlingar ska kunna fortgå från och med 12 april är att restriktioner och rekommendationer från Svenska Ridsportförbundet följs.

- Om vi ser att läget förändras kan ett nytt tävlingsstopp komma att införas, säger Ulf Brömster.

Ridsportens tävlingar är tills vidare öppna för yrkesverksamma enligt myndigheternas rekommendationer. Tidigare undantag för ryttare födda 2005 och senare gäller, efter myndighetsbeslut, inte längre.

Svenska Ridsportförbunder hoppas att tävlingar för alla aktiva ska kunna komma igång.

- Tävlingsstoppet kommer att hävas så snart vi får besked från myndigheterna att smittläget i samhället är sådant att det är möjligt, säger Ulf Brömster.