Hem / Tävling / Grönt kort

Grönt kort

Grönt kort

För att kunna lösa licens krävs att du har Grönt kort. Prov för grönt kort kan avläggas från 13 års ålder. Dessförinnan tävlar du på förälders eller annan vuxens gröna kort och ska bara lämna ett ridintyg. En grönt kort-kurs ger bra förberedelse för att klara proven. Kursen omfattar 18 studietimmar. För ryttare t.o.m. 18 år är kursen obligatorisk men även äldre provtagare väljer oftast att gå kursen som förberedelse för att lättare klara slutproven.

Reglerna för Grönt kort kräver att alla ridklubbar som har tävlande medlemmar måste utse minst en Grönt kort-ansvarig som ska ha genomgått distriktets utbildning. I nedanstående länk kan ni läsa mer om det hur Grönt Kort systemet fungerar.

Läs mer om Grönt kort här

En nyhet i 2014 års material är att det finns en webbaserad funktion på www.ridsport.se och den finns även som mobilfunktion där du kan öva och få information kring grönt kort och om att tävla. En inloggning till webbplatsen finns i varje exemplar av boken Grönt kort.

Länk till pluswebben för Grönt kort

Distriktet genomför regelbundet utbildningar för Grönt kort-ansvariga i klubbarna. Grönt kort-ledarna måste också genomgå Ridsportens basutbildning och delta i fortbildning minst vart annat år för att få fortsätta att hålla i klubbens utbildning och provtagning.

GK-ledare
Grönt kort ubildare på kurs. (foto: Louise Tysklind)

Vi ber alla klubbar att meddela distriktet när ni avser att hålla kurs, så att vi kan lägga ut på hemsidan för eventuellt intresserade som söker kurs att gå. Mejla information om kursstart och ansvarig till This is a mailto link

Klubbar med godkända provledare 2020

Förteckning över ridlärare och tränare som får utfärda ridintyg