Hem / Tävling / Grönt kort

Grönt kort

Grönt kort

För att kunna lösa licens krävs att du har Grönt kort. Prov för grönt kort kan avläggas från 13 års ålder. Dessförinnan tävlar du på förälders eller annan vuxens gröna kort och ska bara lämna ett ridintyg. En grönt kort-kurs är en obligatorisk förberedelse för slutprovet. Kursen omfattar dels egna studier med hjälp av webben, dels fysiska träffar i din förening. 2021 presenterar Svenska Ridsportförbundet ett helt nytt upplägg som du kan läsa mer om  i länken till SvRFs hemsida nedan. Materialet består numera inte av någon bok utan fins helt och hållet på webben. Som kursdeltagare får du en länk med inloggning till en personlig arbetsplats på webben. RF-SISU Dalarna hjälper till med kostnaden om din ridklubb genomför kursen i samarbete med dem, vilket Dalarnas ridklubbar normalt sett gör. Med anledning av coronapandemin finns det tillfälligtvis också möjligheter för kursledarna att hålla hela kursen, med undantag för de praktiska förkunskaperna, digitalt.

Som förberedelse ska du lämna ett intyg över dina förkunskaper. Intyget ska undertecknas av en ridlärare lägst level 1 eller auktoriserad tränare, C- eller högre.

Läs mer om Grönt kort här

Distriktet genomför regelbundet utbildningar för Grönt kort-ledare i klubbarna. Grönt kort-ledarna måste också genomgå Ridsportens basutbildning och delta i fortbildning minst vart annat år för att få fortsätta att hålla i klubbens utbildning och provtagning.

Grönt kort-kurser på gång i Dalarna
Just nu ingen information från klubbarna.

Vi ber alla klubbar att meddela distriktet när ni avser att hålla kurs, så att vi kan lägga ut på hemsidan för eventuellt intresserade som söker kurs att gå. Mejla information om kursstart och ansvarig till This is a mailto link

Förteckning över godkända grönt kort ledare i föreningarna
För att hålla kurs krävs utbildning på det nya digitala upplägget.

Förteckning över ridlärare och tränare som får utfärda ridintyg

Nytt från och med 1 januari 2022

För ryttare som tagit grönt kort före 2011 och INTE har det registrerat i Tävlingsdatabasen - TDB gäller följande rutiner;

  1. För de som tagit Grönt kort innan 2011 och kan intyga detta genom en bild på det fysiska Gröna kortet skall genomgå Webbutbildning samt göra ett slutprov för att få Grönt kort registrerat i TDB. Webbutbildningen kostar 150 kr. Det rekommenderas dock att man genomgår en hel grönt kort kurs för att fördjupa kunskaperna ytterligare tillsammans med kursledare och andra kursdeltagare i en förening. 
  2. Ryttare som tagit Grönt kort före 2011 och INTE kan intyga detta, ska genomgå en Grönt kort kurs i sin helhet.

    För ryttare som faller inom punkt 1. har Dalarnas Ridsportförbund utlyst några provtillfällen på kansliet i Insjön den 17 maj och 20 juni samt den 30 augusti och 26 september. 
    Läs mer i inbjudan