Hem / Tävling / Till Arrangörer

Till Arrangörer

Samlad information för tävlingsarrangörer

Svenska Ridsportförbundets hemsida finns många goda råd att finna.

 

Utbildning av ledare och funktionärer

Varje år arrangeras olika utbildningar i länet för att täcka våra arrangörsklubbars behov. Exempel på utbildningar är tävlingsledarutbildning, kurser i det administrativa programmet Equipe, fortbildningar för hopp- och dressyrdomare och för överdomare. Utbildning och fortbildning för banbyggare. Vissa kurser genomförs årligene medan andra återkommer mera sällan. Klubbarnas behov styr.

Du hittar fortlöpande aktuella kurser i utbildningsplanen.