Hem / Aktuellt / 2020 / 06 / Tävling från och med 14 juni

Tävling från och med 14 juni

Det blev klart efter Folkhälsomyndighetens besked förra veckan. Förbundsstyrelsen tog beslutet att öppna ridsporten för tävling från och med den 14 juni inom ramen för de restriktioner som är beslutade av regeringen och myndigheterna.

Ridsporttävlingar kan öppnas upp för alla from 14 juni. Samtliga grenar utgår från TR förutom hoppning där antalet starter begränsas till 50 per klass.

Det är av största vikt att ha folkhälsomyndigheternas råd i åtanke:

  • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom
  • Tvätta händerna
  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Undvik onödiga resor

Ridsportens tävlingar ska genomföras utan publik!

Vid ridsporttävlingar samlas mycket sällan 50 personer vid ett och samma tillfälle. Deltagarna rör sig mellan framridning, tävlingsbana och uppstallning. Därför kan antalet startande utökas från tidigare beslut.
Funktionärer ska inte räknas in i antalet personer på tävlingsplatsen. (”I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören.” polisen.se)

– Ridsport i sig innebär ingen större risk för smittspridning, det visar erfarenheter från de aktiviteter som kunnat vara igång under vår och försommar, säger Margaretha Rödén, Svenska Ridsportförbundets förbundsläkare.
En undersökning från universitetet i Turin gjord på de italienska myndigheternas uppdrag tidigare i år visar att ridsport är en lågrisksport vad gäller smittspridning. 

  • Men det är viktigt att vi inte skapar en smittspridning som vi inte haft. Den som har minsta symptom eller känner sig sjuk ska stanna hemma, understryker Margaretha Rödén. 
  • Vi har nära kontakt med våra arrangörer via vår sportavdelning, för att gemensamt se till att alla tävlingar genomförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet. "Jag upplever att alla vill göra rätt i dessa tider, och inte medverka till att sprida smitta."

Regler, rekommendationer och riktlinjer.

Många av de regler, rekommendationer och riktlinjer som fastställdes när beslut togs om att tävlingar för yngre ryttare kunde öppna finns kvar.

Sedan tidigare gäller att samtliga tävlingar ska hållas utomhus och utan publik. Ryttare får ha med en medhjälpare per häst. Undantag kan göras för sportkörning. Cafeterior ska hållas stängda och inga prisutdelningar ska förekomma.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas och riskbedömning enligt mall ska göras innan tävlingens proposition godkänns. Antal startande regleras av respektive grens TR, förutom i hoppning. Kontakt med det regionala smittskyddet görs av respektive distrikt och deras rekommendation är avgörande.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska onödiga resor undvikas och därför finns restriktioner för hur långt de aktiva får resa till tävling.

Undantag från reserestriktioner

Undantag från restriktionerna görs för resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå.

För ridsportens del definieras det som ryttare som bedriver regelbunden och yrkesmässig hästverksamhet med ridsport som huvudsaklig sysselsättning och inkomstkälla.
Dessutom räknas ryttare och kuskar som tillhör Svenska Ridsportförbundets landslagsgrupper och motsvarande oavsett ålder (seniorer, young rider, juniorer och ponnyryttare) samt de som är kvalade till elittävling till dem som kan resa utan restriktioner.

Det är ryttarens ansvar att vara medveten om och följa ovanstående definition.

 

"Vi vill ge dem som gör en satsning mot mästerskap på alla nivåer en möjlighet att göra det. I vår sport är det inte alltid ålder som är avgörande för var man befinner sig i sitt tävlande", säger Ulf Brömster om definitionen ovan.

 

För dem som inte räknas in i ovanstående grupper gäller att undvika onödiga resor i möjligaste mån.

Reserestriktionens avsikt är att minska smittspridning och att var och en ska kunna ta sig hem och inte belasta sjukvården i en annan del av landet.

Ridsportens tävlingar är öppna för ryttare i det egna distriktet samt inom en radie av 150 kilometer från tävlingsplatsen. 

För arrangörer på gränsen mellan flera distrikt finns möjligheten att ta emot tävlande från ett område som sträcker sig högst 150 kilometers radie fågelvägen från tävlingsplatsen till ryttarens folkbokföringsadress i TDB, Tävlingsdatabasen.

Ridsportens distrikt överensstämmer i stort med hur sjukvårdens regioner ser ut. Så länge tävlingsstart sker i det egna distriktet minskar risken att ett eventuellt sjukfall belastar annan regions sjukvård.

 

Håll er uppdaterade på ridsport.se