Hem / Utbildning / Basutbildning

Basutbildning

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare.

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar.

  • Förbundskaptener och landslagsledare, utbildningstillfället ska vara gemensamt för landslagsledare från alla grenar.
  • Centrala förtroendevalda inklusive utskott och kommittéer
  • Centrala tjänstemän

Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för:

  • Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.
  • Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Så går du utbildningen

Basutbildningen bygger på både webbstudier samt en fysisk träff.

Tio studietimmar görs hemma före träffen via utbildningens webbplats. Träffen tar åtta studietimmar och genomförs av utbildade handledare i distriktet. Vid träffen läggs stor vikt vid samspelet mellan människor där kursdeltagarnas olika perspektiv är viktiga. Arbetsmaterialet ingår i kursavgiften och skickas per post ut till kursdeltagaren när kursens anmälningstid har gått ut. 

Rekommenderad minimiålder 18 år. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg. 

Här kan du besöka utbildningens hemsida, läsa mer om upplägg och innehåll. 

Kostnad: 850 kr

Möjlighet att söka projektstöd med upp till 500 kr/person finns.

Ny kurs kommer under hösten 2022