Hem / Förening/Ridskola / Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Uppgifter om medlemsantal ska rapporteras in till Svenska Ridsportförbundet senast 15 januari 2021 via idrott online.

 Rapportera in det antal medlemmar som föreningen har per 31 december 2020, med ålersfördelning samt män/kvinnor.

Årsavgift till svenska ridsportförbundet

Alla antagna medlemmar blir fullvärdiga medlemmar av förbundet, därför har ett krav införts att föreningen ska ha minst 25 medlemmar. Det innebär att även om föreningen har mindre än 25 medlemmar så är minimifakturering satt till 25 medlemmar.

Föreningen bestämmer vi årsmötet vad medlemmarna ska betala i medlemsavgift. KOstnader som behöver räknas med är:

  • Medlemsavgift till Svenska Ridsportförbundet (beslutas vid årsstämman)
  • 2021: 112 kr
  • 2022: 112 kr

 

  • Avgift för enskild medlemsförsäkring (enligt avtal med folksam)
  • 2021: 75,50 kr
  • 2022: 75,50 kr

 

  • Medlemsavgift till Gävleborgs Ridsportförbund (beslutas vid årsstämman)
  • 2021: 1400 kr fast avgift samt 30 kr per medlem

För att skicka in föreningsrapporten går ni in i administationsmodulen. Klicka därefter på "Årsrapporter" i vänstermenyn. Där finns sedan en knapp som heter "Skapa föreningsrapport".

När föreningsrapporten öppnas finns siffror som kommer från det antal som tidigare är inrapporterat i medlemsregistret. Stämmer inte dessa siffror ändrar ni till korrekt antal innan rapporten skickas in.

Glöm inte att klicka på "skicka till SF" så att det syns att ni rapporterat.

Lathund föreningsrapport

Separat faktura på medlemsavgiften kommer från Gävleborgs Ridsportförbund