Hem / Förening/Ridskola / Besöksverksamheten

Besöksverksamheten

Besöksverksamheten är en del av distriktens basutbud. Dessa besök sker rutinmässigt och utgår från ett centralt framtaget besöksprotokoll. Vid varje besök för vi en dialog kring föreningarnas behov, önskemål samt går igenom aktuella frågeställningar.

Det finns möjlighet att kvalitetsmärka ridskolor vilka drivs av eller samarbetar med ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Från och med 2014 är kvalitetsmärkningen uppdaterad och högre krav ställs.

Samtliga ridskolor i distriket besöks regelbundet. När kvalitetskraven uppfylls kan ridskolan ansöka om att bli kvalitetsmärkt - Läs mer  Besöksgruppens uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa.

Gävleborgs Ridsportförbund har i dagsläget tre stycken kvalitetsmärkta ridskolor, Stovik Ovansjö Ridklubb, Söderhamnsortens Ryttarförening samt Bollnäs Ridsällskap.

Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning.