Hem / Förening/Ridskola / Ekonomiskt stöd / Bidrag och stipendier

Bidrag och stipendier

Här kan din förening söka bidrag.

Projektstöd för barn och ungdomsidrott - SvRF

Utveckla din förening genom prohektstödet.

Fokus är verksamhet för ungdomar, ryttarutveckling och ledarutbildningar.

Ridsporten har en vision; Svensk Ridsport - världens bästa, som går i linje med idrottens vision: Svensk idrott - världens bästa

Idrottslyftet som begrepp har försvunnit och istället ersatts av projektstödet.

Ansökningsperioderna för projektstödet är indelat i två perioder.

Första perioden: 1 februari - 1 juni

Andra Perioden: 1 september - 1 oktober

 

Allmänna arvsfonden

För att kunna få ta del av medel från allmänna arvsfonden måste projektet riktas mot minst en av deras målgrupper:

  • Barn 0-11 år, med eller utan funktionsnedsättning
  • Ungdomar 12-25 år, med eller utan funktionsnedsättning
  • Personer över 25 år med funktionsnedsättning

Arvsfonder kan erbjuda två olika sorters stöd:

  • Projektstöd, som ges till projekt
  • Lokalstöd som ges för om- & tillbyggnad av lokaler.

Varje typ av stöd har särskilda kriterier som måste vara uppfyllda för att ansökan ska kunna bli beviljad.

Handläggningen av en ansökan kan ta upp till sex månader och görs genom särskilda ansökningsblanketter.