Hem / Tävling

 

Tävling

Tävlingar för alla utan resrestriktioner from den 14 juni

Med anledning av gällande restriktioner tog förbundsstyrelsen den 24 juni beslut om tillfälliga ändringar och kompletteringar av TR, tävlingsreglementet. Reglerna gäller från och med 29 juni och tills vidare. 

UPPDATERADE TILLFÄLLIGA TR

Nedan följer vad som gäller när det gäller tävling from den 14 juni:

 

 • Ansökningar för regional och lokal nivå i hoppning och dressyr behandlas av distrikten.
 • Ansökningar om nya tävlingar på elit- och nationell nivå i hoppning och dressyr behandlas av Svenska Ridsportförbundet. I alla övriga grenar behandlas ansökningar av Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet inhämtar först distriktens synpunkter.
 • Riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens råd ska genomföras och publiceras. Råd och samråd med lokal eller regionalt smittskydd ska genomföras av distrikten. Inför beslut om godkännande ska smittsituationen i respektive region särskilt beaktas. Ansökningar kan nekas på denna grund.

Då folkhälsomyndigheten beslutat att släppa på reserestriktionerna from 13 juni är det således fritt fram för aktiva inom ridsporten att tävla på valfri plats.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten understryker att resandet ska ske med försiktighet och att alla har ett stort eget ansvar för att smittspridningen inte ska öka. Skulle det bli en ökad spridning igen kommer nya restriktioner.

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer är fortfarande viktiga att hela tiden ha i åtanke:

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd och undvik onödiga resor.

Allmänt

 • Högst 50 personer exkl. funktionärer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt. Arrangören ska tillse att inga andra än tävlande, en medhjälpare/häst och funktionärer vistas på tävlingsområdet. Alla övriga ska genom arrangörens försorg nekas tillträde.
 • Tips 1: Vid ankomst släpps endast två personer/häst i transportekipaget in på tävlingsplatsen. Undantag, se sportkörningens delmoment. 
  Tips 2: Vid ankomst tillhandahåll markering (exempelvis armband etc). för att lätt kunna identifiera de som kan få vistas på tävlingsplatsen.
 • I beslutsunderlaget för antal startande räknas en medhjälpare per häst.
 • Officiella funktionärer enligt respektive TR, tas i första hand från upptagningsområdet och ska inte ingå i en riskgrupp. Begränsa antalet funktionärer totalt. 
 • Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär ska följas.
 • Alla tävlingar ska hållas utomhus.
 • Sekretariat i första hand via telefon/digitalt, elektroniska betalningar. Person på plats för att kolla vaccinationer mm.
 • Ingen prisutdelning. Eventuella priser hämtas i sekretariatet eller skickas per post.
 • Cafeteria ska undvikas. Be deltagare ta med matsäck.
 • Begränsa uppstallning, övernattning och camping.

För fullständig information om vad som gäller kring anordning av tävling kan du läsa mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida

Tips och anvisningar till arrangör och enskilda