Hem / Tävling

 

Tävling

(2021-06-03)Förbundsstyrelsen tog beslut om att från 1 juni öppna upp tävlingar för alla åldersgrupper av ryttare i enlighet med ordinarie och tillfälliga TR samt bestämmelser i respektive proposition. 

Riksidrottsförbundet har efter diskussioner med folkhälsomyndigheten meddelat att det i dagsläget inte blir begränsningar i antal tävlingsdagar per vecka eller i resande, inte heller maxtal för idrottsutövare vid en enskilt tävling. Däremot kommer det att vara fortsatt viktigt att begränsa antalet personer som samlas för att undvika trängsel, vilket innebär att tillfälliga TR fortsatt ska följas vid alla tävlingar.

TILLFÄLLIGA TR 

Moment 199 Att anordna tävling med publik LÄS HÄR

Viktigt är också att hålla sig uppdaterad på eventuella särskilda regionasla bestämmelser.

(2021-05-01)Förbundsstyrelsen har efter beskedet beslutat att ryttare födda 2002 eller senare får delta vid en tävlingsdag utomhus per vecka i eget och angränsande distrikt. Beslutet gäller från och med 3 maj 2021.

Beslutet påverkar inte tidigare taget beslut om tävling för yrkesverksamma. Det gäller tills vidare eller till nya besked kommer från myndigheterna. De som definierats som yrkesverksamma kommer fortsatt att vara det oavsett ålder.

Folkhälsomyndigheten är tydlig med ”att för individuella idrotter kan barn och unga födda 2002 eller senare delta i maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande”.

För ridsporten betyder det att ryttare födda 2002 eller senare kan delta i tävling en dag i veckan. Det gäller oavsett om arrangören anordnar tävling över flera dagar. Under tävlingsdagen kan ryttare göra flera starter enligt TR. 

Tävlingen ska äga rum lokalt. För ridsportens del betyder det en återgång till de regler som gällde innan tävlingsstoppet 1 mars, att ryttare kan delta i tävling i eget eller angränsande distrikt. Tävlingen ska också hållas utomhus.

Var uppmärksam på att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer ska följas vid tävling. Var också uppmärksam på att beroende på smittläget kan skarpare regionala smittskyddsrekommendationer finnas. De styr vad som gäller på regional och kommunal nivå. HÄR finns en förteckning och länkar till landets regioner

Att barn och unga får möjlighet att komma ut på tävling igen är ett mycket glädjande besked som många väntat på, och som kommer efter ett uthålligt och samlat påverkansarbete från idrotten.