Teamutveckling / Ledarskap med Catrin Engström 20 maj

På vilket sätt ökar vi kunskapen kring team och individutveckling, förstå vikten av att olikheter är bra, det ger resultat, få insikt om hur man kan arbeta för att få med sig sitt team mot uppsatta mål.
MedlemserbjudandeGranngården medlemserbjudande