Hem / Distriktet

Distriktet

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund är ett av 19 distrikt i Sverige. Inom distriktet finns 56 föreningar, med total cirka 10850 medlemmar. 33 av föreningar bedriver ridskola.

Vi vill genom utbildning, stöd och rådgivning ge våra föreningar verktyg så de kan bedriva den absolut bästa verksamheten för sina medlemmar.

Distriktet administrerar Allsvenskan, Cuper av olika slag och DM i vissa discipliner. Vi har under flera år bedrivit Ryttarutveckling nivå 2 och har många duktiga ekipage som kan gå vidare till SvRFs nivå 3. Under året anordnas kurser, föreläsningar, utbildningar och fortbildningar i de olika grenarna.

Vision

Svensk ridsport – världens bästa!

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund skall vara i framkant och ledande genom tillgänglighet och ständig förbättring samt att fler kommer i kontakt med ridsporten i en trygg och utvecklande miljö, samt att våra klubbar skall utvecklas i distriktet genom ökad kompetens i form av erbjudande om kurser, utbildningar och föredrag i aktuella ämnen.

Verksamhetsidé

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla – hela livet.

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund ska verka för god gemenskap och ledarskap som bygger på gemensamma värderingar och en gemensam syn på relationen mellan människor samt mellan människa och häst. Till grund för dessa värderingar använder vi Ridsporten Vill, Ridsportens ledstjärnor och Ridsport 2025.

Värdegrund

Vi tar ansvar. Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.

Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Mål

Verksamheten i Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har sin grund i:

Ridsportens värdegrund och varumärke
Vi lever och leder enligt ridsportens värdegrund och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

Ridsport på hästens villkor
Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

Ridsport på individens villkor
Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

Ridsportens prestationsmiljöer
Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Ridsportens förutsättningar
Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten i såväl samhället som i Distriktet och i Sverige.