Hem / Nyheter / Aktuellt / Checklistor för föreningar (Pandemilagen)

Checklistor för föreningar (Pandemilagen)

Pandemilagen som trädde i kraft 10 januari ställer nya krav på ridskola, anläggning och tävlingsverksamhet.

Pandemilagen innebär en skyldighet att

  • begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus.
  • utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd.
  • utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in- och utpassager.

För att underlätta för föreningar, ridskolor och tävlingsarrangörer har Svenska Ridsportförbundet sammanställt två checklistor, för ridskola/ridverksamhet respektive tävling, med föreskrifterna och tidigare rekommendationer som utgångspunkter

Checklista ridskola/ridverksamhet

Checklista tävling

I pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter finns krav på att begränsa antalet besökare. Det innebär att varje anläggning ska beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. 

Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. För varje begränsad yta (zon), till exempel sadelkammare, stall, ridhus, andra utrymmen, ska en beräkning av maxantal besökare göras. Oberserva att maxantalet per "zon" inomhus är 8 personer. Beräkningen ska dokumenteras skriftligt.

Personal, ledare, ridlärare eller andra uppdragstagare i verksamheten ska inte beaktas i beräkningen av det maximala antalet.

Lär mer HÄR