Hem / Nyheter / Aktuellt / Information till grönt kort handledare

Information till grönt kort handledare

Information till Grönt Kort handledare om administration samt ny kompetensbeskrivning och eventuell dispensansökan.
Kursupplägg och inbjudan:
Inför genomförande av grönt kort kurs ska både inbjudan och kursupplägg skickas in till distriktskansliet, inkluderande datum och avgift för kursen. I inbjudan ska det även framkomma att föreningen som arrangerar grönt kort kursen faktureras för distriktets administrativa kostnad för registrering av de gröna korten.

Ny kompetensbeskrivning och dispensansökan för grönt kort handledare:

Det råder nu en ny kompetensbeskrivning för grönt kort handledare. För att vara utbildare i grönt kort ska handledaren:

  • Ha genomfört basutbildningen

  • Vara längst 20 år

  • Ha någon av Svenska Ridsportförbundets utbildningar som grund, som ridlärare lägst SRL 1, C-Tränare eller officiell funktionär.

För de redan befintliga handledarna finns det nu i en övergångsperiod, möjlighet att ansöka om dispens för de utbildare som ej uppfyller behörighet enligt den nya kompetensbeskrivningen. Dispensansökan för att få fortsätta som utbildare ska skickas av handledarens förening till distriktskansliet som sedan granskas och bedöms av distriktsstyrelsen. Dispensansökan görs endast en gång och behöver inte sökas på nytt. Vid beviljad dispens kan grönt kort utbildaren hålla kurser i andra distrikt utan att ny dispensansökan behöver göras.

Alla nya utbildare ska uppfylla den officiella kompetensbeskrivningen. Grönt kort utbildare som utbildats före 2014 behåller sin behörighet även om basutbildningen inte är genomförd, det är dock en stark rekommendation att den genomförs. Dispensansökan gäller således för dem som blev godkända utbildare efter 2014 och enbart saknar basutbildningen samt för dem som inte uppfyller en eller flera av kompetensbeskrivningens tre punkter oavsett när utbildaren godkändes.

Observera att det är föreningen som ska skicka in dispens förfarandet och att alla utbildare ska delta i fortbildning vart annat år för att behålla behörigheten.

Läs mer om Grönt Kort HÄR