Hem / Utbildning

Utbildning

Vid anmälan till distriktets utbildningar och aktiviteter gäller dokumentet Regler vid anmälan till kurser. Det är anmälarens ansvar att ta del av detta dokument innan anmälan genomförs.