Hem / Utbildning / Ungdomsledarkurs

Ungdomsledarkurs

Ungdomsledarutbildningen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som fyllt 15 år och som är aktiv inom klubbens barn- och ungdomsverksamhet.

Ungdomsledarkursen ger dig också generella ledarkompetenser som är användbara även i andra sammanhang, utanför stallet. 

Kursens mål
- Utveckla förmågan att kommunicera och att samarbeta för att möta och leda människor.
- Få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor.
- Få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap.
- Utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten.
- Utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv. - Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten i klubben.

Anmälan för ULK 2021/2022 är nu stängd. Anmälda efter 12/10 hamnar på reservlistan.

Kursen genomförs i tre steg. För kursen 2021/2022 gäller datum nedan och de kommer att hållas på Wendelsbergs Hotell och Folhögskola i Mölnlycke.

Steg I: 13-14 november 2021

Steg II: 5-6 februari 2022 - INSTÄLLD till följd av restriktioner. information om nytt datum skickas ut till beröda.

Steg III: 19-20 mars 2022

 Inbjudan till ULK

Anmäl via länk: https://forms.gle/DzMw3ByjzPwy9GYt6