Hem / Utbildning / Ungdomsledarkurs

Ungdomsledarkurs

Ungdomsledarutbildningen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som fyllt 15 år och som är aktiv inom klubbens barn- och ungdomsverksamhet.

Ungdomsledarkursen ger dig också generella ledarkompetenser som är användbara även i andra sammanhang, utanför stallet. 

Kursens mål
- Utveckla förmågan att kommunicera och att samarbeta för att möta och leda människor.
- Få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor.
- Få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap.
- Utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten.
- Utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv. - Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten i klubben.

Kursen genomförs i tre steg. För kursen 2022/2023 gäller datum nedan och de kommer att hållas på Wendelsbergs Hotell och Folhögskola i Mölnlycke.

Steg I: 22-23 oktober 2022

Steg II: 19-20 november 2022 

Steg III: 11-12 mars 2023

Inbjudan och anmälan till ULK