Hem / Aktuellt / Aktuellt / 2021 / Handlingar till DUS Årsmöte

Handlingar till DUS Årsmöte

Handlingar till DUS årsmöte 26 mars kl. 18:00

Dagordning

Årsmöte DUS Gotland

26/3-21 Teams

18.00

 

Mötets öppnande.

 • 1. Val av ordförande för mötet.
 • 2. Anmälan av sektionens val av sekreterare för mötet.
 • 3. Fastställande av röstlängd.
 • 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 5. Fastställande av dagordning.
 • 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 • 7. Behandling av verksamhetsberättelse.
 • 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 • 9. Val av ordförande för sektionen på ett år.
 • 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter på två år.
 • 11. Val av ungdomsledamot (under 26 år) jämte personlig ersättare att ingå i distriktets styrelse.
 • 12. Val på ett år av ledamöter i valberedningen.
 • 13. Val av ombud till möten där DUS har rätt att representera med ombud.
 • 14. Övriga ärenden.

Mötets avslutande.