Hem / Aktuellt / Aktuellt / Förslag till Riktlinjer -grenledare

Förslag till Riktlinjer -grenledare

Rollen som grenledare inom Gotlands Ridsportförbund innebär följande. Nedanstående avser samtliga discipliner inom distriktet – Hoppning, Dressyr, Sportkörning och Working Equitation:
  • Ansvara för att samordna tävlingsterminens upplägg, alla discipliner, sträva efter att tillgodose klubbarnas önskemål om tävlingsdatum samt önskade klasser

  • Coacha klubbgrenledarna att ta vara på ekipage på alla nivåer.

 

  • Hålla en kontinuerlig dialog med föreningarnas grenledare. Ge stöd och coacha samt sträva efter ett bra samarbetsklimat mellan föreningarna

 

  • Sammanställa och informera föreningsgrenledarna om utbildningar, träningar och TR-förändringar och även svara på tävlingsfrågor från föreningarna

 

  • Analysera genomförda tävlingar för att vid behov kunna stötta med förslag till förändringar/förbättringar för framtida tävlingar

 

  • Ansvara för att uppdateringar görs av bestämmelser för lagtävlingar PAS och RAS, DM, GM-lag, Gunghästen

 

  • Undersöka om behov/vilja finns att bilda lag på högre nivå med ekipage från olika föreningar. Om det blir aktuellt – coacha och samordna