Hem / Utbildning / Grönt Kort

Grönt Kort

Är du intresserad av att ta Grönt kort kontakta kansliet: 0498-20 70 69 This is a mailto link

alla ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Barn som är 12 år och yngre ska delta tillsammans med en förälder/ målsman eller annan myndig person som tar det gröna kortet, och sedan följer med vid tävlingar. Målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i kursen och ta Grönt Kort samt ansvarar därför för barnet och dess handlingar under tävling. Från och med 13 års ålder måste ryttaren gå kursen själv.

Ansvarig i föreningen

På Gotland har vi 2-3 st. Grönt kort utbildare. Utbildarna har en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom ridsporten.
Du som Grönt kort utbildare ska också vara en bra förebild och en pedagogisk ledare.

En godkänd Grönt kort utbildare ska vara utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt.  Utbildningsmaterialet, upplägget och handledningen är ny, så även du som tidigare varit aktiv som utbildare ska gå utbildningen för att fortsätta vara aktiv som Grönt kort utbildare. 

Målet med Grönt kort

Målet med det nya upplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna men också att ge ryttare och föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kort kursen vill vi skapa ett forum för samtal kring etik, moral, vett och etikett, samt regler och allmän hästkunskap. Vi vill betona ”code of conduct” och "Ledstjärnorna" och vill att alla som genomgått kursen har en likvärdig kunskapsgrund att stå på och på så sätt vara bra förberedda inför tävling.

Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?

För att deltaga i en Grönt kort kurs måste man ha vissa förkunskaper.  Ryttaren ska med en god sits på ett säkert sätt, balanserat och följsamt rida hästen i samtliga gångarter (inkluderat sadling, tränsning, visitering).

Exempel på prestation som motsvarar det kravet är:

    • Genomfört och godkänt Märke 3
    • Fullföljt en start i någon av grenarnas lägsta tävlingsklass på klubbtävling
    • Ridit en bana med fyra hinder, bestående av rättuppstående, stigsprång och oxer. Banan ska hoppas i galopp, dock får ryttaren bryta av och fatta ny galopp om så behövs.
    • Fullföljt ett Ryttartest eller Dressyrryttartest på klubbtävling
    • Eller motsvarande exempel som ovan i någon av ridsportens grenar

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas.
Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

Det är också viktigt att deltagarna har förkunskaper kring häst och hästhantering. Den baskunskap som finns samlad på https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/  är en bra grund för deltagarna.


Registrering av nya och ”gamla” Grönt kort

De som går den nya Grönt kort kursen kommer under kursens gång att registrera sig i TDB. Efter slutlig avstämning och om man  klarat det Gröna kortet registrerar distriktet  en ”Grönt kort markering” i TDB. Avgiften för registrering är på 100 kr/person.

De som idag har Grönt kort men inte har licens måste kontakta distriktets kansli för att få motsvarande markering. Den personen måste dock vara registrerad i TDB innan markering kan ske. Ta en bild på ditt gamla kort och mejla till This is a mailto link Kontakta ditt distrikt för att få mer information om hur det går till för att få markeringen.


För er som förening och genomförare av Grönt kort kursen

Den nya grönt kort kursen innehåller 18 timmar. Ett av kurstillfällena kan vara praktiskt och genomföras i stallmiljö. Utöver kursen tillkommer en slutlig avstämning/slutprov.

Kursen är indelad i nio olika delar och en bok har tagits fram som kursmaterial för deltagarna. Alla deltagare ska få boken i samband med sin kurs. Boken är framtagen i samarbete mellan SvRF och SISU Idrottsböcker. Tips och information om upplägg kommer att ges på utbildningen för Grönt kort.

Man får vara frånvarande vid max 1 tillfälle under kursen. 

Litteratur – Bok och NY mobilanpassad webbplats

Boken Grönt kort används som kurslitteratur och där man nu som komplement även tagit fram en mobilanpassad webbplats https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/aktivutbildning/gront-kort/ som med fördel kan användas i utbildningen. Webbplatsen innehåller det mesta som finns i boken men även ett femtontal filmer samt olika självtester. I filmerna följer man ett tävlingsekipage under en tävlingsdag. Testerna innehåller frågor om SvRF organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagaren kan välja att göra testerna före-, under- och efter sin utbildning.


Har du frågor kontakta Elisabeth på kanslit tfn. 0498-20 70 69