Hem / Nyheter / Tävling från 1 juni

Tävling från 1 juni uppd. 200527

Svenska Ridsportförbundet öppnar för tävlande för barn och unga, födda 2002 och senare, från och med den 1 juni. Detta är baserat på rekommendationer från regering, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Här kommer mer detaljerad information om rutiner för och hur ridsportens tävlingar ska administreras och genomföras.
Tävlingsstoppet för övriga tävlingar kvarstår i första hand till och med 31 maj, men i dagsläget finns inget beslut att öppna för den delen av tävlingsverksamheten.
Här nedan kan ni läsa vad som gäller (text tagen från SvRF, med vissa tillägg för halländsk del).
Följ alltid vad som händer, på SvRFs hemsida.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Högst 50 personer inkl funktionärer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt. 

Vi tillåter funktionär, EN tävlande + EN medhjälpare/häst. INGA UNDANTAG, om det inte står i de grenspecifika bestämmelserna. Alla övriga ska genom arrangörens försorg nekas tillträde. Officiella funktionärer enligt respektive TR, tas i första hand från upptagningsområdet och ska inte ingå i en riskgrupp. Arrangörsansvar!
Tips 1: Vid ankomst släpps endast två personer/häst i transportekipaget in på tävlingsplatsen. Undantag, se sportkörningens delmoment.
Tips 2: Vid ankomst tillhandahåll markering (exempelvis armband etc). för att lätt kunna identifiera de som kan få vistas på tävlingsplatsen.
Samma rutiner för godkännande av tävlingar och propositioner; * - ** ligger på distriktet och *** och däröver ligger på SvRF, i dialog med distriktet (rådande smittläge).
Riskbedömning SKA göras för varje tävling och publiceras, förslagsvis tillsammans med ryttarmeddelande eller som separat dokument på Equipe. Här hittar ni blanketten för riskbedömning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf
Tävlingsansökningar och tävlingar godkänns och genomförs i samråd med lokalt smittskydd. Inför beslut kommer den aktuella smittsituationen i vår region ligga till grund. Detta kan alltså skilja från distrikt till distrikt! Råd och samråd med lokal eller regionalt smittskydd görs av distriktet. Som arrangör måste Ni vara beredda att ställa in tävlingen, med kort varsel, om smittskyddsläget skulle förvärras inom vårt distrikt (Halland) eller om nya direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten.

Tävlingarna är öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Arrangörsansvar!

Upptagningsområde: Ryttarens folkbokföringsadress ska vara inom distriktet där tävlingen hålls, samt för ryttare med folkbokföringsadress högst 15 mil från tävlingsplatsen oavsett distrikt, räknat fågelvägen från folkbokföringsadressen till tävlingsplatsen.
Högst 50 personer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt. Nytt från 200525

Detta ska klart framgå i propositionen. Arrangören måste självmant ta bort anmälda ryttare med adress i TDB utanför upptagningsområdet. Arrangörsansvar!
Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär ska följas.
Alla tävlingar ska hållas utomhus.
Sekretariat i första hand via telefon/digitalt, elektroniska betalningar. Person på plats för att kolla vaccinationer mm.
Ingen prisutdelning. Eventuella priser hämtas i sekretariatet eller skickas per post.
Undvik cafeteria. Be deltagare ta med matsäck.
Undvik uppstallning, övernattning och camping. 

GRENSPECIFIKA BESTÄMMELSER


HOPPNING
Maximalt 20 startande per klass.
Minst en timme mellan klasserna, så att utbyte av deltagare kan ske utan att de är på plats samtidigt.

DRESSYR
Maximalt 40 startande per klass.
Endast en bana.
Fasta starttider med väl tilltagen tid mellan ekipagen. Paus cirka 10 - 15 minuter mellan vart åttonde ekipage. Ryttare och medhjälpare lämnar tävlingsplatsen efter avslutad ritt. Protokoll distribueras elektroniskt till ryttarna via mail eller sms.

FÄLTTÄVLAN
Maximalt 20 startande per klass.
Längre tid mellan starterna, tillåt åtta minuter mellan varje ekipage.
Endast en dressyrbana.
Hur många delmoment som kan pågå samtidigt är beroende av anläggningarnas utformning, det är upp till varje arrangör att göra den bedömningen.

VOLTIGE
Kan tyvärr inte genomföras med rådande restriktioner. 

DISTANS
Maximalt 20 startande per dag.
Ekipage kan starta med tidsmellanrum, så att få kommer till veterinärgrindarna samtidigt.
Veterinärkort fås digitalt.
Bangenomgång kan ske via video/streaming. 

SPORTKÖRNING                                                                                                                                            Varje tävlingsplats och arrangörer är unik och har olika förutsättningar. Ett gemensamt beslut tas om hur arrangören kan genomföra tävlingen utan att maxgränsen med 50 personer på samma plats samtidigt överskrids.

 

WORKING EQUITATION
Dressyrmomentet.
Maximalt 20 startande per moment.
Fasta starttider med väl tilltagen paus vid vart åttonde ekipage.
Protokoll distribueras elektroniskt till ryttarna. Mail eller sms.
Speed- och hoppmomentet.
Maximalt 20 startande per moment.

MOUNTED GAMES
Maximalt 20 startande per halvdag.
Minst en timme mellan uppdelningarna, så att utbyte av deltagare kan ske utan att de är på plats samtidigt.
Endast individuella tävlingar.                                                                                                                                                                                                                              

Lycka till!