Hem / Om oss

Om oss

Hallands Ridsportförbund är ett av 19 distrikt i Sverige. Inom distriktet finns 35 föreningar, med total cirka 6100 medlemmar. Cirka 14 föreningarna bedriver ridskola i någon form.

Distriktet administrerar Allsvenskan, cuper av olika slag och DM i vissa discipliner. Vi har under flera år bedrivit Ryttarutveckling Talang nivå 2 och lyckats leverera duktiga halländska ekipage vidare till SvRFs nivå 3. Under året anordnas kurser, föreläsningar, utbildningar och fortbildningar av olika slag.

Verksamhetsidé

Hallands Ridsportförbund ska verka för god gemenskap och ledarskap som bygger på gemensamma värderingar och en gemensam syn på relationen mellan människor samt mellan människa och häst. Till grund för dessa värderingar använder vi Ridsporten Vill, Ridsportens ledstjärnor och Ridsport 2025.

Vår vision

Hallands Ridsportförbund skall vara i framkant och ledande genom tillgänglighet och ständig förbättring samt att fler kommer i kontakt med ridsporten i en trygg och utvecklande miljö.

Mål

Verksamheten i Halland har sin grund i:

Ridsportens värdegrund och varumärke
Vi lever och leder enligt ridsportens värdegrund och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

Ridsport på hästens villkor
Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

Ridsport på individens villkor
Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

Ridsportens prestationsmiljöer
Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.

Ridsportens förutsättningar
Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.