Hem / Om oss / Organisation / Möte och forum

Möte och forum


MÖTEN OCH FORUM INOM HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND

ORDFÖRANDEKONFERENSER
Ordförandekonferensen är ett forum där styrelsen i Hallands Ridsportförbund träffar ordförande eller styrelserepresentanter från ridklubbarna i distriktet. Under konferenserna diskuteras aktuella frågor, information från förbundet etc. Syftet med ordförande konferenser är att vara länken mellan förening – distrikt – förbund.


STORMÖTEN
Stormötena är till för sektionerna; TS – Tävlingssektionen, RAS - Ridskole- och anläggningssektionen och DUS – Distriktets ungdomssektionen. Ibland är mötena gemensamma då information från de olika sektionerna varvas under mötet, ibland är de delade och då möts varje sektion var för sig. Under stormötena diskuteras frågor inom respektive sektions ansvarsområden. Aktuella frågor kan vara kommande aktiviteter, information från förbundet etc., men den kanske allra viktigaste funktionen med stormötena är att få input från föreningarna. På stormötena representeras föreningarna av representanter från respektive förenings tävlings-, utbildnings- och ungdomssektion.
Syftet med stormöten är att öka kommunikationen mellan förening-distrikt-förbund. Varken ordförandekonferenser eller stormöten är beslutande organ utan fungerar som rådgivande inför beslut till styrelse och sektioner.
Föreningarna ska på sitt årsmöte välja representanter och ersättare för dessa till såväl ordförandekonferenser som stormöten (obs! en per sektion).


ÖVRIGAFORUM
Faddersystem
Varje förening har en förtroendevald inom HRF som fadder. Faddersystemet är till för att det ska finnas en naturlig och nära kontakt rakt in i Distriktet på varje ridklubb.


Distriktet – En resurs!