Hem / Utbildning / Basutbildning

Basutbildning

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för:

· Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.

· Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Basutbildningen genomförs i ditt ridsportdistrikt och bygger på både webbstudier samt en fysisk träff. Tio studietimmar görs hemma via utbildningens webbplats. Träffen tar åtta studietimmar och genomförs av utbildade handledare i distriktet. Träffen lägger stor vikt vid samspelet mellan människor där kursdeltagarnas olika perspektiv är viktiga. Arbetsmaterialet ingår i kursavgiften. Rekommenderad minimiålder 18 år. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg.

NY kurs den 31 oktober på Hotellet i Ullared. Anmäla SENAST den 16 oktober! (public. 1/10)

OBS! Material: Boken beställer ni i god tid innan kursstart av Sisu Idrottsböcker www.sisuidrottsbocker.se

 Inbjudan          Anmälan          PM (public. 201022)