Hem / Utbildning / Basutbildning

Basutbildning

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

NY kurs (uppdelad på två dagar) den 20 mars och 27 mars kl. 8.30 - 12.30, digitalt via Teams.
Det krävs en dator med bra uppkoppling för att kunna delta.
Anmälan SENAST den 15 mars.
Kurskostnad: 700;- faktureras i samband med anmälan.
Er klubb kan ansöka om utbildningsbidrag hos kommunen eller genom projektstöd.
Max 20 deltagare, Hallands medlemmar har företräde.
Kursledare: Maud Delling

OBS! Material: Boken beställer ni i god tid innan kursstart av Sisu Idrottsböcker www.sisuidrottsbocker.se (kostnad 175;-) Där kan ni även hitta den webbaserade kursen.

 Anmälan        PM 

Utbildningsplan: Basutbildning för ridsportens ledare består av:

 •  webbaserade studier (ca 10 studietimmar) och   
 •  två utbildningsträffar (ca 8 studietimmar totalt)

Innan utbildningsträffen går du igenom följande
kapitel i arbetsboken och på webbplatsen:

 • Ridsportens värdegrund
 • Organisation
 • Ridsport på hästens villkor (TR I)
 • Ledarskap: Jaget och laget
 • Hemuppgift: Gör hemuppgiften ”Vad händer sen” på sid 17 i arbetsboken.
 • Ta med dina två berättelser till utbildningsträffen.

Utbildningsträffen innehåller följande områden:

 • Genomgång av hemuppgift
 • Kommunikation
 • Samspel med andra
 • God prestationsmiljö
 • Reflektion

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för:

 • Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.
 • Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Basutbildningen genomförs i ditt ridsportdistrikt och bygger på både webbstudier samt fysisk träff. Tio studietimmar görs hemma via utbildningens webbplats. Träffen tar åtta studietimmar och genomförs av utbildade handledare i distriktet. Träffen lägger stor vikt vid samspelet mellan människor där kursdeltagarnas olika perspektiv är viktiga. Rekommenderad minimiålder 18 år. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg.