Hem / Utbildning / Grönt Kort

Grönt Kort

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Följande åldersgränser gäller:

· Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att under en halvdag istället göra ALLA de delprov som kursen innehåller OCH det slutliga praktiska och det teoretiska provet.

· Alla mellan 13 - 18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.

· Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort. Du har hela året som du fyller 13 år på dig att gå kursen samt avlägga proven.

· För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.

*Målsman/annan vuxen kan vara förälder, tränare, linförare etc.

Ex. Ett barn som gått Grönt kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år han/hon fyller 13 år.

Från och med 2021 är det ett nytt material där halva kursen görs digitalt.

Kursen består av en webbdel som du gör på egen hand och en fysisk del tillsammans med din kursledare. Till den första träffen skall du ha med dig det praktiska intyget, som hittar på www.ridsport.se

Webbdelen av Grönt kort kursen består av åtta avsnitt med texter, filmer, animeringar och uppgifter som du ska gå igenom.

Du kan själv välja hur länge du vill jobba vid varje tillfälle och ta pauser när det passar dig. Kursen är mobilanpassad så du lätt kan gå den även om du inte sitter vid en dator. Du kan alltid gå tillbaka till ett avsnitt när du vill. För att du ska få de bästa förutsättningar att lära dig så mycket som möjligt så finns det reflektionsfrågor att göra. Tanken är att du ska kunna ta med dina erfarenheter och frågor till den fysiska kursen så att lärandet förstärks ytterligare. 

Här kan du köpa den web-baserade kursen.

Länk till SvRF information om Grönt Kort.