Hem / Utbildning / Grönt Kort / Registrering av grönt kort

Registrering av grönt kort

Förändringar gällande Grönt Kort-registrering

Hallands Ridsportförbund förändrar arbetet kring registrering av GK (Grönt kort) i TDB.

Då vi arbetar utifrån våra medlemmar och vill säkerställa hanteringen av personuppgifter, i enligt med vår integritetspolicy och GDPR, så gör vi en förändring i hanteringen kring GK-registreringen.

Den största enskilda förändringen gällande Grönt kort-registrering är:

• Vi kommer efter årsskiftet, 2019-12-31, inte längre ha möjlighet att registrera Grönt kort tagna innan februari 2011, i TDB, om det fysiska kortet saknas. Det innebär att trots att man tidigare haft ett fysiskt grönt kort, men saknar det nu, så kommer man behöva gå om kursen. 

• För er som tagit Grönt kort 2011 till 2018 (då det fysiska kortet försvann) och ännu inte fått det registrerat på sitt TDB-kontot, så hade ni fram till den 2020-03-31 på er att får detta gjort. 

• För dig som är godkänd på kurs under 2019, ligger uppgifterna kvar nästkommande år (2020), därefter raderas de. Detta medför att varje kursdeltagare måste se till att det finns ett aktuellt TDB-konto att registrera det Grönt kort på, efter slutförd och godkänd GK-kurs. Uppgifterna, med godkänt GK, sparas på kansliet till senast nästkommande år. Exempel: Går du kursen 2020, så har du hela 2021 på dig att få kortet reg. i TDB.

Har du det fysiska Grönt kort kvar, Ta fram ditt fysiska Gröna kort, fotografera det och skicka till This is a mailto link.

OBS! tänk på att du bara ska ha ETT TDB-konto OBS!

Ansvaret ligger på innehavaren av Grönt Kort att få det registrerat!

Vid frågor, kontakta kansliet 0706-72 24 29 eller This is a mailto link