Utskick 2020-09-28

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Föreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:

  • Ansökningsomgång 1 från 15 oktober-26 oktober kl 12.00 för ekonomiska förluster för kvartal 3.
  • Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt) för ekonomiska förluster för kvartal 4. 

 I utgångsläget är syftet med stödet att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang.

Läs mer här: https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3&fbclid=IwAR0ag1kkeOXYwUZVKGo6rMo4dWa-9f--G_YDii5OSStXYS5c_t20jd7AQw8