Hem / Tävling/Träning / Smittinfo

Smittinfo

 

En smittsam sjukdom är infektioner som kan överföras direkt och indirekt mellan hästar.

Infektionsämnen kan vara sjukdomsframkallande virus, bakterier eller svamp. Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga, till exempel salmonella, kvarka, hästinfluensa och virusabort. Andra smittsamma sjukdomar är inte anmälningspliktiga, till exempel ringorm,  rotavirus, rhinitvirus, streptotrikos, löss och ekvint herpesvirus 4.

 

Förebygg smitta

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.

 

Ryttarens ansvar

Ryttaren har ansvaret för att häst eller ponny som kommer tävling/träning inte visat tecken på smittsam sjukdom eller vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit under de tre senaste veckorna före tävling/träning.