Hem / Tävling/Träning / Smittinfo / EHV-1 - abortvirus

EHV-1 - abortvirus

Uppdaterad 31 mars 2021

Det tillfälliga tävlingsstoppet i Sverige hävs från och med den 12 april. Det beslutet tog Svenska Ridsportförbundets styrelse på onsdagen. Därmed tillåts tävlingar för yrkesverksamma igen.

Ridsportens tävlingar är tills vidare öppna för yrkesverksamma enligt myndigheternas rekommendationer. Tidigare undantag för ryttare födda 2005 och senare gäller inte längre efter tidigare myndighetsbeslut.

Svenska Ridsportförbundet hoppas att tävlingar för alla aktiva ska kunna komma igång.

Läs mer på förbundets hemsida.

Uppdaterad 18 mars 2021
Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse beslutade den 18 mars att det nationella tävlingsstoppet förlängs med två veckor till 11 april. Tävlingsstoppet är en försiktighetsåtgärd för att skydda hästarnas välfärd och minska risken för smittspridning.

Tävlingsstoppet kan, beroende på smittspridning och riskbedömning, komma att upphävas eller förlängas i tvåveckorsintervaller efter den 11 april.

Två fall av Ekvint Herpesvirus typ 1 (EHV-1) med koppling till utbrottet i Spanien har identifierats i Halland. Hästarna och stallet har varit i karantän sedan de återkom från Europa och det finns ingen känd smittspridning men Hallands Ridsportförbunds Tävlingssektion vill ändå be alla följa gällande råd och rekommendationer. EHV-1 smittar mycket lätt och kan få katastrofala följder i form av aborterade föl och svårt sjuka och döda hästar.

  • Anordna inga aktiviteter där hästar från olika stall blandas såsom Pay & Jump, Pay & Ride eller öppen bana.
  • Var noga med handhygienen
  • Byt kläder om du rör dig mellan stall, kom ihåg att även byta skor
  • Håll avstånd till andra hästar
  • Undvik icke-nödvändiga resor med häst 

Ju bättre vi är på att minska smittspridning, desto snabbare kan vi återuppta alla de aktiviteter som vi tycker är så roliga.

Information från Svenska ridsportförbundet med checlista, tips och råd.

Statens veterinärmedicinska anstalt om EHV-1.