Hem / Tävling/Träning / Smittinfo / EHV-4 - hästhosta

EHV-4 - hästhosta

Statens veterinärmedicinska anstalt om EHV-4.

EHV–4 är närbesläktat med EHV–1 och är vanligt förekommande, särskilt hos unga hästar. Det kan orsaka luftvägsinfektion (rhinopneumonit), feber, svullna ben, och även abort (kastning).

Hästhosta är ett relativt vanligt virus som drabbar framförallt yngre hästar. De flesta vuxna hästar har kommit i kontakt med viruset någon gång och är immuna.

Symtomen är feber, rinnande ögon, snuva och hosta. Febern släpper oftast inom en vecka men hosta och snuva kan finnas kvar upp till tre veckor

Inkubationstiden är 4 – 5 dagar.