Inbjudan 2020

Välkomna till 2020 års Hallandsmästerskap för ridskolor söndagen den 29 november på Falkenbergsortens Ryttarförening

ANMÄLAN: Anmälan görs av ridlärare/lagledare via mejl till This is a mailto link senast 16 oktober 2020. Vid anmälan uppge namn, ålder, ev. kostavvikelse och föreningstillhörighet för lagdeltagarna, samt om de rider lektionshäst eller lektionsponny.
LAG: Varje ridskola kan deltaga med max 2 lag. Varje lag ska bestå av tre lektionsryttare, max en lagdeltagare får vara över 25 år. Ridskolemästerskapet innehåller tre olika delprov.
DELPROV:
Hästkunskap teori och praktiskt prov. Detta genomför alla tre lagdeltagarna på den fysiska träffen på Falkenbergsortens Ryttarförening. Teorifrågor är hämtade från Hästkunskapssajten: HÄR

Dressyr - Detta genomför två av de tre lagdeltagarna på hemmaplan. Ritten filmas och skickas in digitalt senast 22 november 2020. Se instruktioner nedan.

Hoppning - Detta genomför två av de tre lagdeltagarna på hemmaplan. Ritten filmas och skickas in digitalt senast 22 november 2020. Se instruktioner nedan.

Alla resultat räknas samman och det segrande laget koras till Hallandsmästare för ridskolor 2020!


Med lektionsryttare menas ryttare som rider regelbundet minst 1 gång i veckan i ridskoleverksamhet, sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat. Med lektionshäst menas en häst som under de två senaste månaderna, sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat, regelbundet använts i lektionsverksamhet vid ridskola minst 30 timmar per månad i lektioner med olika ryttare.


Vill du delta tag kontakt med din ridlärare på din ridskola!
Frågor eller funderingar kontakta din ridlärare eller This is a mailto link

Välkomna med er anmälan!
Ridskole- och anläggningssektionen
Hallands Ridsportförbund

Hela inbjudan HÄR