Instruktioner 2020

INSTRUKTION FÖR DRESSYR:

Dressyrprogram LC:2. Bedömning enligt Mats Mellbergs cup P12. Klädsel och utrustning enligt TR. Bedömning kommer ske efter sista datum för inskickning av film.
Banan ska helst ha exakta mått och bokstävernas placering ska vara tydligt markerade.
Den som filmar ska stå vid C och filma med kameran i liggande/landskapsläge. Det går bra att zooma in rörelser som är långt från domaren men var noga med få med hela ekipaget samt bokstavsskyltarna så att det framgår att rörelsen är rätt placerad.
Ritten ska skickas i sin helhet utan avbrott (eller klipp) med originalljud. Efter sista halten skrittar du fram till filmaren och visar/filmar din sits framifrån, bakifrån samt från båda sidorna. Utrustningen såsom bett, nosgrimma och sporrar/skänkelläget filmas i närbild från båda sidorna.
Film skickas till This is a mailto link ange RM 2020, förening, namn på ekipaget och kategori om ponny. Du kan välja att ladda upp filmen på YouTube och skicka länk dit.
Ritten rids och filmas med fördel i samband med klubbtävling eller liknande.

INSTRUKTION FÖR HOPPNING:

Banan byggs enligt banskiss som skickas efter anmälan. Bedömning A:Inverkan. Klädsel och utrustning enligt TR. Bedömning kommer ske efter sista datum för inskickning av film.
Höjd är valfri men ska anges när du skickar in din ritt. Rekommenderad höjd:
Stor häst 80–90 cm
D-ponny 70–80 cm
C-ponny 60–70 cm
B-ponny 50–60 cm
Underlag och storlek på bana är valfritt men var noga med att följa utmärkta avstånd.
Ritten filmas från en bra punkt på banan. Kontrollera att så få hinder som möjligt står i vägen. Filma med kameran i liggande/landskapsläge. Det går bra att zooma in när ekipaget är långt från filmaren men var noga med få med hela ekipaget samt hindret. Ritten ska skickas i sin helhet utan avbrott (eller klipp) med originalljud. När du ridit i mål rider du fram till filmaren och visar/filmar din utrustning (bett, nosgrimma, sporrar/skänkelläget) i närbild från båda sidorna.
Film skickas till This is a mailto link ange RM 2020, förening, namn på ekipaget, kategori om ponny samt höjd. Du kan välja att ladda upp filmen på YouTube och skicka länk dit.
Ritten rids och filmas med fördel i samband med klubbtävling eller liknande.
Frågor kontakta:
Maud Delling This is a mailto link
Malin Lindén This is a mailto link