Hem / Aktuellt / 2021 / 01 / AHL - djurhälsolagen

AHL - djurhälsolagen

AHL står för Animal Health Law (Djurhälsolagen), den nya djurhälsoförordning som träder i kraft den 21 april 2021. Svenska Ridsportförbundet har varit med i arbetet kring samordning och remisser i samarbete med HNS och Jordbruksverket

AHL står för Animal Health Law (Djurhälsolagen) och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016. Den nya förordningen är som en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. Den nya förordningen träder i kraft den 21 april 2021.

  • Från och med den 21 april 2021 kommer nya krav på registrering av hästar.
  • Du som driver en anläggning för hästar är ansvarig för att hästarna är identifierade, det vill säga att samtliga hästar har hästpass.
  • I registret över hästar som hålls i Sverige ska det framgå på vilken anläggning hästen normalt sett hålls, det vill säga hästens hemadress.

På Jordbruksverkets hemsida finns information om vad AHL innebär - Klicka HÄR

Den information vi har just nu säger att registreringen av anläggningar kan börja vecka 5 2021

Bakgrunden till den nya djurhälsolagen (AHL) är att EU tagit fram mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av allvarliga smittsamma djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott. Syftet med AHL är att kunna stoppa och/eller spåra smittsamma sjukdomar bland häst och övriga djurslag.

AHL ska bli en enkel och samlad lagstiftning. Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram de svenska föreskrifter som ska komplettera AHL.

Jordbruksverket har en digital utbildning om AHL 

HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, driver ett projekt för att samordna hästnäringens synpunkter samt utreda och bevaka arbetet med AHL. Projektledare är Anna Sundin.
På HNS hemsida finns en intervju med Anna Sundin som sammanfattar arbetet så här långt

Svenska Ridsportförbundet är representerade i såväl HNS som Jordbruksverkets referensgrupp för AHL genom Andrea Barth, Anna Reilly, Marcus Lundholm och Peter Kallings samt Lotta Amnestål som kommunikationsansvarig.