Hem / Aktuellt / 2022 / 3 / Kallelse Årsmöte

Kallelse Årsmöte

Mittsvenska Ridsportförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte. Alla medlemmar i distriktets klubbar äger rätt att närvara och har yttranderätt. Mötet genomförs digitalt den 15 mars klockan 18:30.

Årsmöte 2021-03-15

Kallelse till årsmöte för Mittsvenska Ridsportförbundet

 

Mittsvenska Ridsportförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte. Alla medlemmar i distriktets klubbar äger rätt att närvara och har yttranderätt.

 

Dag och tid:     Tisdag den 15 mars kl 18:30-20:30

Plats:                  Mötet kommer genomföras digitalt via           
                            mötessystemet Easymeet.

 

Föredragningslista, förvaltnings-, verksamhets - och revisionsberättelse m.m. läggs ut på hemsidan och skickas via mail till röstberättigade föreningar senast 14 dagar innan mötet. Handlingarna mailas även ut till röstberättigade deltagare i samband med anmälan.

Vid distriktets årsmöte kan varje klubb normalt ge fullmakt till högst två ombud att rösta. Men, vid digitala Årsmöten kan endast ett av ombuden ha rösträtten för klubben. Varje förening har genom ombud ett antal röster i förhållande till föreningens medlemsantal enligt följande tabell:

 

25-249 medlemmar = 2 röster

250-499 medlemmar = 3 röster

500- medlemmar = 4 röster

 

Att tänka på vid digitalt årsmöte:

 

  • Alla deltagare måste anmäla sig till årsmötet. Ange namn, klubb, e-postadress och telefonnummer. Varje deltagare får därefter en personlig inloggning.
  • Endast ett av ombuden kan ha rösträtt för klubben. Det går inte att ha växelvis användning av klubbens röster.
  • Fullmakten scannas in och skickas per e-post till kansliet.

 

Anmälan till årsmötet bör vara kansliet tillhanda senast 5 dagar innan årsmötet. Fullmakten scannas in och skickas per e-post senast 1 dag innan mötet.

Klicka på länken för att anmäla

Fullmakt skickas till This is a mailto link.

 

Varmt välkomna!