DUS

Vad kan vi göra för våra ungdomssektioner?

  • Främja en god kontakt mellan föreningar och ungdomssektioner i distrikten och därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda.
  • Samordna klubbarna i Mittsvenska till att göra saker tillsammans.
  • Hjälpa och stödja arbetet i klubbarnas ungdomssektioner i Mittsvenska samt att ha en bra rådgivande funktion.
  • Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnade.
  • Vara en kontaktlänk mellan den centrala ungdomssektionen (CUS) och klubbarnas ungdomssektion. 

Vad vill vi ska ske i framtiden? 

  • Kontakt med alla ungdomssektioner i Mittsvenska.
  • Få igång ett väl fungerande nätverk (läs mer under Nätverk).
  • Är det problem med US ska det vara självklart att kontakta oss!
  • Alltid ha en intressant och uppdaterad hemsida! 

Viktigt! - kontakta oss om ni kommer på någon bra aktivitet som ni vill att vi ska ordna inom vårt distrikt! 

Nätverk 
I framtiden har vi som förslag att dela in klubbarnas ungdomssektioner i regioner t e x, Östersunds-, Sundsvalls- och Örnsköldsvikstrakterna. Idén är kopierad från Västerbotten och går ut på att ungdomssektionerna inom respektive region ska samarbeta och till exempel ordna olika aktiviteter tillsammans. Varje region ska också ha en eller flera mentorer, det vill säga personer ur DUS styrelse som de kan vända sig till om de har frågor eller problem.  

CUS 
I den centrala ungdomssektionen CUS jobbar unga för unga. För att tillvarata alla positiva krafter och skapa möjligheter för unga att påverka. Det gör dom bland annat genom att sitta med i Svenska Ridsportförbundets styresle och där lyfta fram vad unga ridsportare tycker, tänker och vill. Du kan läsa mer om CUS på Ridsportförbundets hemsida