Hem / Om oss / Besöksgruppen

Besöksgruppen

Besöksgruppen för Mittsvenska distriktet fungerar som en rådgivande resurs till föreningarna. Besöksgruppen är en länk mellan ridskolorna, kommunerna och länsstyrelsen. Besöksgruppens uppgift är att hjälpa föreningar som bedriver ridskola, att leva upp till förbundets högt ställda krav på hästhållning. Besöken resulterar i en besöksrapport som distribueras till samtliga parter. I rapporten förutom återkommande statistikuppgifter, finns även information om brister som bör åtgärdas för att säkerheten och hästhållningen skall bli så bra som möjligt.

Det finns möjlighet att kvalitetsmärka ridanläggningar och ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram plaketter som godkända anläggningar och ridskolor kan anslå på väl synlig plats. Med plaketten följer en skylt som förklarar vad plaketten står för. 

Distriktens besöksgrupper står för besiktning och godkännande av anläggningarna. Besiktningen sker enligt ett besöksprotokoll och besiktning skall ske minst vart tredje år.