Hem / Utbildning / Basutbildning

Basutbildning

 

Basutbildningen

Deltagare:   

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för:

Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.

Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

 

Innehåll:      

Tio studietimmar görs hemma via utbildningens webbplats innan utbildningsträffen.

Träffen tar ca åtta studietimmar. Träffen lägger stor vikt vid samspelet mellan människor där kursdeltagarnas olika perspektiv är viktiga.

Aktuella kurstillfällen:

Basutbildningen är planerad till 18 maj, 25 maj och 1 juni. På grund av Covid-19 är utbildningen digital och uppdelad på 3 X 2 timmar. Klicka här för att komma till anmälan.