Hem / Utbildning / Grönt kort / Utbildare för grönt kort

Utbildare för grönt kort

Utbildare för Grönt kort

 

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Det är föreningarna som är ansvariga för att ha utbildade kursledare och att arrangera kurser.

Vem får vara Grönt kort- utbildare i föreningen?

Varje förening kan utbilda en eller flera Grönt kort utbildare.
För att bli utbildare i grönt kort på föreningsnivå är Basutbildningen obligatoriskt behörighetskrav.
Det krävs även att Grönt kort utbildare ska vara lägst 20 år och ha någon av SvRF:s utbildningar i
botten (lägst ridlärare srl 1, C-tränare eller Officiell funktionär).

  • ska ha god kunskap om tävling, vara en bra förebild och en pedagogisk ledare samt ska ha genomgått någon av SvRF:s utbildningar.
  • ska ha god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt stor kunskap och erfarenhet av tävling inom ridsporten.
  • kunna ge exempel på olika händelser att använda som underlag för diskussioner mellan deltagarna.
  • vilja av att dela med sig av kunskap och erfarenhet
  • utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt. Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt kort utbildaren till distriktets kurser. 

Man ska ha gått handledarutbildningen som arrangeras av distriktet samt om man är utbildad efter 2017 även gått Basutbildningen för att få utbilda på klubbnivå i Grönt kort. Därefter måste man, för att behålla sin behörighet, gå repitionskurs vart annat år.

Alla Grönt kort utbildare behöver gå fortbildning 2021 i och med att en genomgripande förändring är gjord av materialet och kursplanen.
Där efter vartannat år, i samband med att materialet uppdateras med varje TR revidering. Nya
utbildare får utbildas löpande årligen. Varje förening kan utbilda en eller flera Grönt kort utbildare.

Distriktets godkända utbildare