Hem / Utbildning / Grönt kort / Utbildare för grönt kort

Utbildare för grönt kort

Utbildare för Grönt kort

 

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Det är föreningarna som är ansvariga för att ha utbildade kursledare och att arrangera kurser.

Vem får vara Grönt kort- utbildare i föreningen?

  • ska ha god kunskap om tävling, vara en bra förebild och en pedagogisk ledare samt ska ha genomgått någon av SvRF:s utbildningar.
  • ska ha god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt stor kunskap och erfarenhet av tävling inom ridsporten.
  • kunna ge exempel på olika händelser att använda som underlag för diskussioner mellan deltagarna.
  • vilja av att dela med sig av kunskap och erfarenhet
  • utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt. Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt kort utbildaren till distriktets kurser. 

Man ska ha gått handledarutbildningen som arrangeras av distriktet samt om man är utbildad efter 2017 även gått Basutbildningen för att få utbilda på klubbnivå i Grönt kort. Därefter måste man, för att behålla sin behörighet, gå repitionskurs vart annat år.

Distriktets godkända utbildare