Hem / Tävling / Lagserier

Lagserier

Utifrån de lättnader som nu kommit gällande restriktioner för tävling så har nu Tävlingssektionen planerat för att genomföra vissa divisioner under sensommar och höst.

Sista anmälningsdagen för respektive serie finns under respektive meny. Anmälan görs genom att blankett skickas in samt att anmälningsavgiften betalas in på distriktets plusgirokonto, se information på respektive anmälningsblankett.

Regelverken är desamma som för 2020, med några uppdateringar gällande dressyren. Så även om reglerna är märkta 2020 så gäller dom också 2021.

Regelverk 2020

Anmälningsblankett dressyr lag 2021

Anmälningsblankett hoppning lag 2021

Vi tar gärna emot bilder från alla mästerskap och dyl, skicka dem till kansliet. Alla bilder som skickas till oss får vi använda i vårat material. Personen på bilden ska vara tillfrågade om publicering innan bilden sänds in till kansliet. Vi anger fotograf om detta har meddelats oss.

Lycka till!