Hem / Tävling / Info till Arrangörer / Anläggningsskiss

Anläggningsskiss

Enligt TR mom 125 så ska dett finnas en Anläggningsskiss över varje tävlingsplats.

Anläggningsskiss över tävlingsområdet ska finnas med som en länk då propositionen sänds in för godkännande. Skissen ska finnas med på arrangerande klubbs hemsida och även finnas uppsatt på tävlingsplatsen.

Av anläggningsskissen bör framgå: 

  • Var tävlingsområdets yttre gräns finns.
  • Var tävlingsarenan finns
  • Var framridning och framhoppningsbanor finns.
  • Var uppstallningen finns
  • Var parkeringsplatser finns
  • Hur flödet av publik åtskilt från hästar fungerar
  • Var sjukvårdare finns.
  • Var toaletter finns.
  • Var sekretariatet är beläget

Tänk också på att det kan behövs flera skisser, en för inomhustävlingarna och en för utomhustävlingana om klubben arrangerar bägge varianterna.

Distriktet kommer att bli mer noggran med att kontrollera anläggningsskiserna i samband med att propositionerna granskas.