Hem / Tävling / Info till Arrangörer / Inställande av tävling

Inställande av tävling

För att få ställa in en tävling/klass vid nationelltävling eller elittävling krävs Svenska Ridsportförbundets tillstånd. För att få ställa in en tävling/klass vid regional tävling eller lägre krävs respektive distrikts tillstånd och avgörs från fall till fall. 

Ansökan om inställande av tävling måste göras på särskild blankett.

Här finns blanketten

OBS! Blanketten skickas till distriktet om det gäller 1* och 2* tävling

Tävlingsarrangör får ställa in en viss tävling/klass endast om meddelande kan lämnas till alla ryttare. Anmälningsavgift till inställd tävling/klass ska återbetalas inom tre dagar efter meddelat beslut om inställd tävling.

Arrangör som upprepade gånger ställt in tävling, kan nekas tävling nästkommande år.