Hem / Tävling / Info till Arrangörer / Klubbdomare/Klubbtävling

Klubbdomare/Klubbtävling

Utbildning

Ur Tävlingsfunktionärer/Bestämmelser för hoppdomare SvRF’s hemsida. Kvalifikation och utbildningsplan: Utbildningen arrangeras av förening eller distrikt och leds av A-domare. Tidsåtgång ca en dag. För att bli antagen till utbildning som klubbdomare ska sökande:

  • ha visat sin lämplighet genom intyg från klubbstyrelse.
  • ha tagit grönt kort.
  • ha fyllt16 år
  • ha tjänstgjort vid minst 6 tävlingsdagar som funktionär i domarsekretariat på lägst lokal nivå.

En klubbdomare dömer tävlingar till och med klubbtävling. Ur TR 1 mom120 6.

Om man är intresserad att utbilda sig till klubbdomare, kontakta Kansliet och anmäl intresse.

Klubbtävling

Tävlingen är öppen endast för arrangerande klubbs medlemmar. Alla klasser kan ingå. För klubbtävling ska reglementet gälla i alla moment som rör säkerhet, handhavande av hästen samt uppträ¬dande mot funktionärer, medtävlande och andra närvarande. Vad gäller tävlingens tekniska utförande i övrigt beslutas detta av arrangören. Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär närvaro gäller. I tävlingsledningen ska en av Svenska Ridsportförbundet utbildad funktionär, såsom ridlärare, domare, banbyggare, tränare eller motsvarande, ingå. Som medlem räknas den som betalt medlemsavgift innevarande år hos den arrangerande klubben. Tänk  på att alla typer av medlemsavgifter ska beslutas på ett årsmöte.

Resultat vid klubbtävling räknas inte som kvalificerande.

Övrigt

  • En Klubbdomare har ingen/behöver inte lösa Förbundslegitimation och är därför inte heller inlagd i TDB som funktionär.
  • En klubbdomare kan vara den som har ansvaret vid en klubbtävling, se ovan
  • Det finns inget krav på att en Klubbdomare ska gå repetitionskurser. Men om det finns möjlighet så kan klubbdomare med fördel delta i distriktets repetitionskurser för hoppdomare.
  • Klubbdomare finns bara när det gäller hoppning.