Hem / Tävling / Info till Arrangörer / Pay and Ride/Jump

Pay and Ride/Jump

Pay and Ride (dressyr) och Pay and Jump (hoppning) är något som klubbar arrangerar i egen regi.

Arrangerande klubb bör ta hänsyn till att inte arrangera denna typ av klubbarrangemang så att det på något sätt kan konkurera med t ex tävlingar som är planerade i tävlingsterminen. Dessutom bör denna typ av arrangemang hållas när det gäller hoppning under höjder som vanligen används på tävlingar.

Vad är en tävling och vad är inte en tävling?

Enligt TR så är en tävling ett arrangemang där priser delas ut och man har en rangordning utifrån resultatet. Den enklaste tävlingsformen är Klubbtävling, den finns beskriven i TR mom 120:6

Pay and Ride/Jump, centimeterhoppningar och liknade

Det finns olika former av träningar som existerar runt om i distriktet. Pay and Ride/Jump är en godkänd träningsform om det arrangeras på rätt sätt, dvs inga resultatlistor skall upprättas och inga priser delas ut.

Varken häst eller ryttare behöver någon form av licens för att delta.

Vi har många duktiga arrangörer av denna typ av träningstävlingar i distriktet och dessa träningar fyller sin funktion.

Ny hantering av t.ex. "Pay and ride" i TDB 2016

Alla arrangemang som inte är tävling enligt Tävlingsreglementet, t.ex "Pay and ride/drive/jump" eller liknande söks under Sök > Arrangemang i TDB.

Arrangör går tillväga på samma sätt som tidigare i TDB när klubbens administratör vill lägga in sin "Pay and ride/drive/jump". Administratören klickar på sin klubbsida i menyn > Tävlingar > Ny klubbtävling/arrangemang (ny text på knappen).  

Fyll sedan i mallen som tidigare, men se till att markera boxen för Arrangemang. Arrangör kan själv gå in och redigera/markera boxen om man glömt att markera. 

Redan inlagda "Pay and ride/drive/jump" finns att söka under Sök > Arrangemang i TDB.

Rosetter

Det förekommer olika sätt att hantera rosetter på denna typ av träningstävling. Man får inte ha en regel som säger att endast felfria får eller får köpa rosetter för då har man en resultatlista vilket inte ska finnas. Däremot kan klubben skaffa en så kallad deltagarrosett som då har färger som inte kan förknippas med tävlingsrosetter och dessa deltagarrosetter får delas ut till/köpas av alla som deltagit.

Vad ska jag som deltagare tänka på?

Det viktigaste är att man är medveten om att när man deltar i denna typ av arrangemang så finns det inga garantier för kvalitén på arrangemanget. Detta gäller t ex banbyggnationen, det är inte säkert att det är en utbildad banbyggare som har ritat banan. Detta kan i värsta fall innebära att t ex avstånd inte följer rekommendationerna. Det finns heller inget krav på utbildade domare ska finnas.

Däremot så gäller den försäkring som alla medlemmar i en ridklubb idag har via SvRF även vid deltagande i denna typ av träning.

Vad ska jag som arrangör tänka på?

Naturligvis är säkerheten A och O vid denna typ av arrangemang. Det är extra viktigt eftersom det kan vara fler ovana ryttare som deltar.

Det är också bra om man som arrangör tänker på att lägga denna typ av träning när den behövs som mest alltså på försäsongen eller när det är luckor i distriktets tävlingstermin. Undvik att lägga en på dag där det i arrangeras lokal tävling i distriktet.

 

Lycka till!