Licenser

Både häst och ryttare måste ha giltig licens om man ska tävla från Inbjudningstävling och uppåt. Bägge licenstyperna beställs via TDB och behöver uppdateras årligen.

Ryttarlicens

Varje år behöver du lösa en ny ryttarlicens för innevarande år. Vanligtvis så kan man lösa licens för nästkommande år från 1 november innevarande år.

Det är krav på medlemskap i en förening ansluten till SvRF för att man ska kunna lösa en ryttarlicens.

Hästlicens

Varje år behöver även hästen en ny ryttarlicens för innevarande år. Äldre hästar har en så kallad livstidslicens vilket gör att det inte är någon kostnad för att förnya den. Yngre hästar har ettåriga licenser och då medför det en kostnad att förnya den.

Läs all information kring licenser på SvRF's hemsida