Hem / Tävling / Info till tävlande / Lista 987

Lista 987

Från och med 2018 finns en lista ”987 – Sena ändringar” i propositionerna i TDB. Bakgrunden till detta är att man tidigare år haft problem med hästar/ryttare som tävlat utan giltig licens, och därför från och med 2018 stär det krav på att alla anmälningar ska gå via TDB.

Om du vill göra ändringar i din anmälan så kan du göra samtliga ändringar själv fram till likviddagen. Därefter använder du lista 987 för att meddela dig med tävlingsarrangören kring önskade ändringar.

Listan ska alltså inte användas före innan likviddagen har passerats.

  • Efter likviddagen används den för att göra häst eller ryttarbyte:
    Om du vill byta häst för en redan anmäld start så anmäl dig och den nya hästen på lista 987 och viktigast av allt, skriv i meddelandet till arrangören vad det är du vill göra.
  • Om du vill göra ett ryttarbyte, anmäl den nya ryttaren på den häst som ska ridas på lista 987 och som redan är anmäld, och viktigast av allt, skriv i meddelandet till arrangören vad det är du vill göra.

OBS! En anmälan på denna lista utan förklaring i "Meddelande till arrangör" är omöjlig för arrangören att hantera.

Kom också ihåg att kontrollera att dina uppgifter i TDB är korrekta så att en arrangör har möjlighet att nå dig som är anmäld till en tävling om det skulle vara nödvändigt!