Hem / Tävling / Info till tävlande / Vaccination i TDB - några råd

Vaccination i TDB - några råd

Hästens vaccination i TDB

Alla hästar ska ha sin vaccination registrerad i TDB inför tävling. Den registreringen ska stämma överens med det som står i hästens pass/vaccinationskort. Vanligtvis finns alla vaccinationerna införda i antingen hästens pass eller separata vaccinationskort. I dessa fall är det bara att registrera enligt vad som finns dokumenterat.

Observera att knappen ”Av veterinär verifierad grundvaccination” ska INTE användas i normalfallet där alla vaccinationer finns dokumenterade. Se undantag nedan.

För att kontrollera att allt är riktigt registrerat ska det finnas minst en A-vaccination, en B-vaccination samt därefter R-vaccination. Om hästens senaste A-vaccination är gjord efter 2019-06-01 ska det dessutom finnas en C-vaccination (startberättigad efter B-vaccinationen).  

Läs allt kring regler gällande vaccination i TR1 mom 170

https://www.ridsport.se/tavling/ReglerochTR/

Ej fullt dokumenterade vaccinationskedjor

Det finns hästar som av olika anledningar inte har dokumentation över alla sina vaccinationer. Detta kan bero t ex på att hästen har haft lösa vaccinationskort och sedan har det börjat att föras in i hästens pass. Då ska det finnas ett intygande från en veterinär att samtliga vaccinationer är genomförda enligt reglerna i passet eller vaccinationskort. Detta kan se ut t ex så här eller vara en skriven text:

 

I det fallet ska man innan man börjar registrera vaccinationsdatum först markera knappen (trycka på) ”Av veterinär verifierad grundvaccination”

 

Det är ENDAST i detta fall denna funktion ska användas. Om knappen används och det inte finns ett intyg enl exempel ovan från veterinär i pass/vaccinationskort är hästen inte startberättigad.