Om oss

imageng0w7.png

Tävlingssektionens uppdrag: att verka för sport och tävling i distriktet

  • Att samordna tävlingsverksamheten i distriktet till och med regional nivå
  • Att granska propositioner
  • Att arbeta fram en tävlingstermin tillsammans med arrangerande klubbar
  • Att utbilda, stödja, supporta och engagera tävlingsarrangörer
  • Att sammanställa regler för mästerskap, cuper och allsvenskan
  • Att vid behov samordna träningstävlingar i de olika ridsportgrenarna
  • Att stötta distriktets officiella funktionärer (domare, banbyggare) mm
  • Att arrangera en årlig tävlingskonferens
  • Att samarbeta över distriktsgränserna med dom andra norra distrikten

 Det gör vi genom att minst ha ett 10-tal möten varje år, oftast via telefon eller digitalt. Med på alla möten är representant från styrelsen som adjungerad som också skriver våra protokoll.

Uppdraget genererar olika typer av aktiviteter som vi har lagt ut över året

Förutom de fasta punkterna arbetar vi över hela året med att informera om händelser inom tävling, redovisa resultat mm på hemsida och i sociala medier.

Vi deltar i olika typer av konferenser och möten för att fånga upp kunskap om vad tävlande, arrangörer och förbund har för önskemål, behov och krav. På Norrmötet planeras Norrlandmästerskap dess regler och tävlingsplatser.